آفر
IRU-P1
 • 1 یونیت مقدار فضا
 • 5 آمپر نیرو/برق
 • 220 ولت - 3 فاز قدرت نیرو/برق
 • نیرو/برق پشتیبان
 • 1 عدد آدرسIP
 • در صورت درخواست IP اضافه
 • 500 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 1/10 گیگابایت آپلینک
 • 99.9 درصد آپتایم
 • اتصال به شبکه ملی
 • 24/7 پشتیبانی
 • 1 الی 3 روز کاری راه اندازی
IRU-P2
 • 2 یونیت مقدار فضا
 • 5 آمپر نیرو/برق
 • 220 ولت - 3 فاز قدرت نیرو/برق
 • نیرو/برق پشتیبان
 • 2 عدد آدرسIP
 • در صورت درخواست IP اضافه
 • 1000 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 1/10 گیگابایت آپلینک
 • 99.9 درصد آپتایم
 • اتصال به شبکه ملی
 • 24/7 پشتیبانی
 • 1 الی 3 روز کاری راه اندازی