ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.com hot!
1,350,000ریـال
1 سال
1,350,000ریـال
1 سال
1,350,000ریـال
1 سال
.net hot!
1,750,000ریـال
1 سال
1,750,000ریـال
1 سال
1,750,000ریـال
1 سال
.org
1,750,000ریـال
1 سال
1,750,000ریـال
1 سال
1,750,000ریـال
1 سال
.info
1,900,000ریـال
1 سال
1,900,000ریـال
1 سال
1,900,000ریـال
1 سال
.ir hot!
49,000ریـال
1 سال
49,000ریـال
1 سال
49,000ریـال
1 سال
.biz sale!
1,900,000ریـال
1 سال
1,900,000ریـال
1 سال
1,900,000ریـال
1 سال
.name
1,600,000ریـال
1 سال
1,600,000ریـال
1 سال
1,600,000ریـال
1 سال
.asia
1,950,000ریـال
1 سال
1,950,000ریـال
1 سال
1,950,000ریـال
1 سال
.tel
2,200,000ریـال
1 سال
2,200,000ریـال
1 سال
2,200,000ریـال
1 سال
.me
2,500,000ریـال
1 سال
2,500,000ریـال
1 سال
2,500,000ریـال
1 سال
.tv
5,000,000ریـال
1 سال
5,000,000ریـال
1 سال
5,000,000ریـال
1 سال
.co
3,900,000ریـال
1 سال
3,900,000ریـال
1 سال
3,900,000ریـال
1 سال
.news
3,000,000ریـال
1 سال
3,000,000ریـال
1 سال
3,000,000ریـال
1 سال
.photo
3,900,000ریـال
1 سال
3,900,000ریـال
1 سال
3,900,000ریـال
1 سال
.audio
19,000,000ریـال
1 سال
19,000,000ریـال
1 سال
19,000,000ریـال
1 سال
.band
3,000,000ریـال
1 سال
3,000,000ریـال
1 سال
3,000,000ریـال
1 سال
.blog
3,900,000ریـال
1 سال
3,900,000ریـال
1 سال
3,900,000ریـال
1 سال
.cafe
3,900,000ریـال
1 سال
3,900,000ریـال
1 سال
3,900,000ریـال
1 سال
.chat sale!
3,900,000ریـال
1 سال
3,900,000ریـال
1 سال
3,900,000ریـال
1 سال
.click
1,500,000ریـال
1 سال
1,500,000ریـال
1 سال
1,500,000ریـال
1 سال
.clinic
6,500,000ریـال
1 سال
6,500,000ریـال
1 سال
6,500,000ریـال
1 سال
.company
1,100,000ریـال
1 سال
1,100,000ریـال
1 سال
1,100,000ریـال
1 سال
.download
2,000,000ریـال
1 سال
2,000,000ریـال
1 سال
2,000,000ریـال
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده