سامانه مدیریت ارسال و دریافت پیام کوتاه SMSPanel

سریع ، تعرفه پایین ، بالاترین کارایی و ارزانترین سرویس بازاریابی در جذب مشتری به همراه قویترین بانک اطلاعات مشاغل و مناطق

نسخه تجاری و کاربردی
 • بله شماره عمومی رایگان
 • بله شماره اختصاصی رایگان
 • 1000 تومان شارژ اعتبار رایگان
 • بله ارسال SMS به صورت موردی
 • بله ارسال SMS به صورت گروهی
 • بله ارسال SMS به صورت نظیر به نظیر
 • بله ارسال انبوه کشوری از 5000
 • بله ارسال به مناطق و مشاغل
 • بله ارسال SMS از فایل Excel
 • بله ارسال SMS از فایل Text
 • بله پیام های پر استفاده
 • بله پیام های ارسال شده
 • بله پیام های زمان بندی شده
 • بله پیام های دریافت شده
 • بله دفتر تلفن
 • بله گروه دفتر تلفن
 • بله پاسخگوی خودکار
 • بله مسابقه
 • بله صندوق انتقادات و پیشنهادات
 • بله نظرسنجی
 • بله مدیریت کاربران
 • بله مدیریت اپراتور های سازمانی
 • بله خدمات هوشمند
 • بله گزارشات
 • بله تنظیمات
 • بله رویداد ها
 • بله تبریکات
 • بله شارژ اعتبار
 • بله پشتیبانی
 • 5 استفاده از چند شماره
نمایندگی / وب سرویس و URL
 • بله شماره عمومی رایگان
 • - شماره اختصاصی رایگان
 • 0 تومان شارژ اعتبار رایگان
 • بله ارسال SMS به صورت موردی
 • بله ارسال SMS به صورت گروهی
 • بله ارسال SMS به صورت نظیر به نظیر
 • بله ارسال انبوه کشوری از 5000
 • بله ارسال به مناطق و مشاغل
 • بله ارسال SMS از فایل Excel
 • بله ارسال SMS از فایل Text
 • بله پیام های پر استفاده
 • بله پیام های ارسال شده
 • بله پیام های زمان بندی شده
 • بله پیام های دریافت شده
 • بله دفتر تلفن
 • بله گروه دفتر تلفن
 • بله پاسخگوی خودکار
 • بله مسابقه
 • بله صندوق انتقادات و پیشنهادات
 • بله نظرسنجی
 • بله مدیریت کاربران
 • - مدیریت اپراتور های سازمانی
 • بله خدمات هوشمند
 • بله گزارشات
 • بله تنظیمات
 • بله رویداد ها
 • بله تبریکات
 • بله شارژ اعتبار
 • بله پشتیبانی
 • 2 استفاده از چند شماره