Mikrotik
IR-DLE1
 • 1 گیگابایت فضا
 • 25 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 10 عدد تعداد ایمیل
 • 5 عدد تعداد FTP اکانت
 • 5 عدد تعداد دیتابیس
 • 5 عدد تعداد زیردامنه
 • 5 عدد تعداد پارک دامنه
 • cPanel کنترل پنل
 • در پرداخت سالانه دارد دامنه .IR رایگان
 • 24 ساعته / 7 روز هفته پشتیبانی خدمات
 • دارد نصب رایگان دیتالایف انجین
 • کلیک کنید طراحی و خرید قالب دیتالایف
 • پس از پرداخت نحوه راه اندازی
IR-DLE2
 • 2 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 20 عدد تعداد ایمیل
 • 10 عدد تعداد FTP اکانت
 • 10 عدد تعداد دیتابیس
 • 10 عدد تعداد زیردامنه
 • 10 عدد تعداد پارک دامنه
 • cPanel کنترل پنل
 • در پرداخت سالانه دارد دامنه .IR رایگان
 • 24 ساعته / 7 روز هفته پشتیبانی خدمات
 • دارد نصب رایگان دیتالایف انجین
 • کلیک کنید طراحی و خرید قالب دیتالایف
 • پس از پرداخت نحوه راه اندازی
IR-DLE3
 • 3 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 25 عدد تعداد ایمیل
 • 15 عدد تعداد FTP اکانت
 • 15 عدد تعداد دیتابیس
 • 15 عدد تعداد زیردامنه
 • 15 عدد تعداد پارک دامنه
 • cPanel کنترل پنل
 • در پرداخت سالانه دارد دامنه .IR رایگان
 • 24 ساعته / 7 روز هفته پشتیبانی خدمات
 • دارد نصب رایگان دیتالایف انجین
 • کلیک کنید طراحی و خرید قالب دیتالایف
 • پس از پرداخت نحوه راه اندازی
IR-DLE4
 • 5 گیگابایت فضا
 • 250 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 30 عدد تعداد ایمیل
 • 20 عدد تعداد FTP اکانت
 • 20 عدد تعداد دیتابیس
 • 20 عدد تعداد زیردامنه
 • 20 عدد تعداد پارک دامنه
 • cPanel کنترل پنل
 • در پرداخت سالانه دارد دامنه .IR رایگان
 • 24 ساعته / 7 روز هفته پشتیبانی خدمات
 • دارد نصب رایگان دیتالایف انجین
 • کلیک کنید طراحی و خرید قالب دیتالایف
 • پس از پرداخت نحوه راه اندازی