آفر
IR-FPH1
 • 512 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای ماند ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل
 • SATA ذخیره سازی
 • Unlimited امکانات
 • آنتی ویروس
 • پشتیبانی
 • NginX کَش سرور
 • گواهینامه SSL رایگان
 • متصل به شبکه ملی ایران
 • داخلی نیم بها محاسبه ترافیک
 • لوناپارس میزبانی مرکز داده
 • سریع پس پرداخت فعال سازی
IR-FPH2
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای ماند ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل
 • SATA ذخیره سازی
 • Unlimited امکانات
 • آنتی ویروس
 • پشتیبانی
 • NginX کَش سرور
 • گواهینامه SSL رایگان
 • متصل به شبکه ملی ایران
 • داخلی نیم بها محاسبه ترافیک
 • لوناپارس میزبانی مرکز داده
 • سریع پس پرداخت فعال سازی
IR-FPH3
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای ماند ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل
 • SATA ذخیره سازی
 • Unlimited امکانات
 • آنتی ویروس
 • پشتیبانی
 • NginX کَش سرور
 • گواهینامه SSL رایگان
 • متصل به شبکه ملی ایران
 • داخلی نیم بها محاسبه ترافیک
 • لوناپارس میزبانی مرکز داده
 • سریع پس پرداخت فعال سازی
IR-FPH4
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای ماند ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل
 • SATA ذخیره سازی
 • Unlimited امکانات
 • آنتی ویروس
 • پشتیبانی
 • NginX کَش سرور
 • گواهینامه SSL رایگان
 • متصل به شبکه ملی ایران
 • داخلی نیم بها محاسبه ترافیک
 • لوناپارس میزبانی مرکز داده
 • سریع پس پرداخت فعال سازی