آفر
WB-1

اینترنت پرسرعت وایرلس (Wireless)
واگذاری سریع در استان های
تهران، فارس، کرمان، اصفهان، قزوین، یزد و خراسان رضوی
/////////
سرعت 8 تا 20 مگابیت در ثانیه
30 گیگابایت ترافیک بین الملل
هدیه 100 گیگ ترافیک شبانه
/////////
* تعرفه ماهانه 52 هزار تومان
* راه اندازی اولیه 100 هزار تومان

شروع از 520,000 ریـال ماهانه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
WB-2

اینترنت پرسرعت وایرلس (Wireless)
واگذاری سریع در استان های
تهران، فارس، کرمان، اصفهان، قزوین، یزد و خراسان رضوی
/////////
سرعت 8 تا 20 مگابیت در ثانیه
50 گیگابایت ترافیک بین الملل
هدیه 0 گیگ ترافیک شبانه
/////////
* تعرفه ماهانه 60 هزار تومان
* راه اندازی اولیه 100 هزار تومان

شروع از 600,000 ریـال ماهانه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
WB-3

اینترنت پرسرعت وایرلس (Wireless)
واگذاری سریع در استان های
تهران، فارس، کرمان، اصفهان، قزوین، یزد و خراسان رضوی
/////////
سرعت 20 تا 50 مگابیت در ثانیه
50 گیگابایت ترافیک بین الملل
هدیه 150 گیگ ترافیک شبانه
/////////
* تعرفه ماهانه 80 هزار تومان
* راه اندازی اولیه 100 هزار تومان

شروع از 800,000 ریـال ماهانه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
WB-4

اینترنت پرسرعت وایرلس (Wireless)
واگذاری سریع در استان های
تهران، فارس، کرمان، اصفهان، قزوین، یزد و خراسان رضوی
/////////
سرعت 20 تا 50 مگابیت در ثانیه
80 گیگابایت ترافیک بین الملل
هدیه 0 گیگ ترافیک شبانه
/////////
* تعرفه ماهانه 85 هزار تومان
* راه اندازی اولیه 100 هزار تومان

شروع از 850,000 ریـال ماهانه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
WB-5

اینترنت پرسرعت وایرلس (Wireless)
واگذاری سریع در استان های
تهران، فارس، کرمان، اصفهان، قزوین، یزد و خراسان رضوی
/////////
سرعت 20 مگابیت در ثانیه
200 گیگابایت ترافیک بین الملل
هدیه 500 گیگ ترافیک شبانه
/////////
* تعرفه ماهانه 265 هزار تومان
* راه اندازی اولیه 100 هزار تومان

شروع از 2,650,000 ریـال ماهانه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
WB-6

اینترنت پرسرعت وایرلس (Wireless)
واگذاری سریع در استان های
تهران، فارس، کرمان، اصفهان، قزوین، یزد و خراسان رضوی
/////////
سرعت 20 مگابیت در ثانیه
300 گیگابایت ترافیک بین الملل
هدیه 750 گیگ ترافیک شبانه
/////////
* تعرفه ماهانه 395 هزار تومان
* راه اندازی اولیه 100 هزار تومان

شروع از 3,950,000 ریـال ماهانه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
WB-7

اینترنت پرسرعت وایرلس (Wireless)
واگذاری سریع در استان های
تهران، فارس، کرمان، اصفهان، قزوین، یزد و خراسان رضوی
/////////
سرعت 20 مگابیت در ثانیه
500 گیگابایت ترافیک بین الملل
هدیه 1250 گیگ ترافیک شبانه
/////////
* تعرفه ماهانه 670 هزار تومان
* راه اندازی اولیه 100 هزار تومان

شروع از 6,700,000 ریـال ماهانه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
WB-8

اینترنت پرسرعت وایرلس (Wireless)
واگذاری سریع در استان های
تهران، فارس، کرمان، اصفهان، قزوین، یزد و خراسان رضوی
/////////
سرعت 20 تا 50 مگابیت در ثانیه
1200 گیگابایت ترافیک بین الملل
هدیه 2500 گیگ ترافیک شبانه
/////////
* تعرفه سالانه 1.350 هزار تومان
* راه اندازی اولیه 100 هزار تومان

شروع از 13,500,000 ریـال سالانه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
امکان سنجی اولیه

اعزام کارشناس / پردازش لینک
درخواست امکان سنجی اولیه " رایگان "
بدون انجام خدمات فنی جانبی


انجام انجام امکان سنجی 24 الی 72 ساعت کاری