پیش ثبت نام VDSL

پیش ثبت نام واگذاری VDSL در سراسر کشور
/////////
سرعت تا 50 مگابیت در ثانیه
- گیگابایت ترافیک بین الملل
- گیگابایت ترافیک داخلی
/////////
* تعرفه ماهانه 0 هزار تومان (رایگان)
* راه اندازی مخابراتی 0 هزار تومان (رایگان)
* واگذاری در مراکز مخابراتی فعال سراسر کشور
* ویژه خرید اولیه مشتریان جدید

اینترنت تا 16 مگابایت - ویژه در خانه بمانیم

واگذاری سریع در سراسر کشور
/////////
سرعت 4 تا 16 مگابیت در ثانیه
20 گیگابایت ترافیک بین الملل
100 گیگابایت ترافیک داخلی
/////////
* تعرفه 12 ماهه 20 هزار تومان
* راه اندازی مخابراتی 12 هزار تومان
* واگذاری در مراکز مخابراتی فعال سراسر کشور
* ویژه خرید اولیه مشتریان جدید

اینترنت تا 16 مگابایت - ویژه دانش آموزان

واگذاری سریع در سراسر کشور
/////////
سرعت 4 تا 16 مگابیت در ثانیه
90 گیگابایت ترافیک بین الملل
270 گیگابایت ترافیک داخلی
/////////
* تعرفه 9 ماهه 180 هزار تومان
* راه اندازی مخابراتی 12 هزار تومان
* واگذاری در مراکز مخابراتی فعال سراسر کشور
* ویژه خرید اولیه مشتریان جدید

VIP - اینترنت 2 مگابیت ویژه

واگذاری سریع در سراسر کشور
/////////
سرعت 2 مگابیت در ثانیه
33 گیگابایت ترافیک بین الملل
600 گیگابایت ترافیک داخلی
/////////
* تعرفه ماهانه 33 هزار تومان
* راه اندازی مخابراتی 12 هزار تومان

VIP - اینترنت 4 مگابیت ویژه

واگذاری سریع در سراسر کشور
/////////
سرعت 4 مگابیت در ثانیه
200 گیگابایت ترافیک بین الملل
600 گیگابایت ترافیک داخلی
/////////
* تعرفه ماهانه 52 هزار تومان
* راه اندازی مخابراتی 12 هزار تومان

VIP - اینترنت 8 مگابیت ویژه

واگذاری سریع در سراسر کشور
/////////
سرعت 8 مگابیت در ثانیه
350 گیگابایت ترافیک بین الملل
1050 گیگابایت ترافیک داخلی
/////////
* تعرفه ماهانه 67 هزار تومان
* راه اندازی مخابراتی 12 هزار تومان

VIP - اینترنت 16 مگابیت ویژه

واگذاری سریع در سراسر کشور
/////////
سرعت 16 مگابیت در ثانیه
1500 گیگابایت ترافیک بین الملل
4500 گیگابایت ترافیک داخلی
/////////
* تعرفه ماهانه 125 هزار تومان
* راه اندازی مخابراتی 12 هزار تومان

اینترنت تا 16 مگابایت - ویژه بورس Exchange

واگذاری سریع در سراسر کشور
/////////
سرعت 16 مگابیت در ثانیه
80 گیگابایت ترافیک بین الملل
240 گیگابایت ترافیک داخلی
/////////
* تعرفه ماهانه 80 هزار تومان
* راه اندازی مخابراتی 12 هزار تومان

درخواست کارشناس حضوری

اعزام کارشناس
نصب و راه اندازی حضوری سرویس XDSL
هزینه کارشناسی 25.000 تومان
هزینه ایاب و ذهاب 10.000 تومان


* هزینه انجام هرگونه نصب و راه اندازی نرم افزاری یا شبکه های کامپیوتری به صورت جداگانه از مشترک اخذ می گردد.

شناسه پویا IP ثابت

IP اختصاصی
اجاره 1 عدد
(واگذاری محدود)