راه اندازی اولیه (رانـژه)

راه اندازی اولیه مخابراتی (1 بار پرداخت)
انجام رانژه کاربر جدید + جمع آوری


* کاربرانی که به دلیل عدم انجام شارژ سرویس اینترنت آنان جمع آوری شده، می بایست هزینه رانژه مجدد را پرداخت نمایند
* در صورت انصراف کاربر غیر قابل استرداد می باشد

درخواست کارشناس حضوری

اعزام کارشناس
نصب و راه اندازی حضوری سرویس XDSL
هزینه کارشناسی 15.000 تومان + 10.000 تومان ایاب و ذهاب


* هزینه انجام هرگونه نصب و راه اندازی نرم افزاری یا شبکه های کامپیوتری به صورت جداگانه از مشترک اخذ می گردد.

شناسه پویا IP ثابت

IP اختصاصی
اجاره 1 عدد
(واگذاری محدود)