جشنواره فروش ADSL نوروز 99

واگذاری سریع در سراسر کشور
/////////
سرعت 4 تا 16 مگابیت در ثانیه
5000 گیگابایت ترافیک بین الملل
15000 گیگابایت ترافیک داخلی
/////////
* تعرفه ماهانه 40 هزار تومان
* راه اندازی مخابراتی 12 هزار تومان
* تا 15 فروردین 1399 تعرفه رانژه "رایگان" محاسبه میگردد.

VIP2X - اینترنت 8 مگابایت ویژه 99

واگذاری سریع در سراسر کشور
/////////
سرعت 8 مگابیت در ثانیه
1500 گیگابایت ترافیک بین الملل
4500 گیگابایت ترافیک داخلی
/////////
* تعرفه ماهانه 67 هزار تومان
* راه اندازی مخابراتی 12 هزار تومان
* تا 15 فروردین 1399 تعرفه رانژه "رایگان" محاسبه میگردد.

VIP - اینترنت 2 مگابایت ویژه

واگذاری سریع در سراسر کشور
/////////
سرعت 2 مگابیت در ثانیه
33 گیگابایت ترافیک بین الملل
600 گیگابایت ترافیک داخلی
/////////
* تعرفه ماهانه 33 هزار تومان
* راه اندازی مخابراتی 12 هزار تومان

شروع از 330,000ریـال ماهانه
120,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
VIP - اینترنت 4 مگابایت ویژه

واگذاری سریع در سراسر کشور
/////////
سرعت 4 مگابیت در ثانیه
200 گیگابایت ترافیک بین الملل
600 گیگابایت ترافیک داخلی
/////////
* تعرفه ماهانه 52 هزار تومان
* راه اندازی مخابراتی 12 هزار تومان

شروع از 520,000ریـال ماهانه
120,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
VIP - اینترنت 8 مگابایت ویژه

واگذاری سریع در سراسر کشور
/////////
سرعت 8 مگابیت در ثانیه
350 گیگابایت ترافیک بین الملل
1050 گیگابایت ترافیک داخلی
/////////
* تعرفه ماهانه 67 هزار تومان
* راه اندازی مخابراتی 12 هزار تومان

شروع از 670,000ریـال ماهانه
120,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
VIP - اینترنت 16 مگابایت ویژه

واگذاری سریع در سراسر کشور
/////////
سرعت 16 مگابیت در ثانیه
1500 گیگابایت ترافیک بین الملل
4500 گیگابایت ترافیک داخلی
/////////
* تعرفه ماهانه 125 هزار تومان
* راه اندازی مخابراتی 12 هزار تومان

شروع از 1,250,000ریـال ماهانه
120,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
درخواست کارشناس حضوری

اعزام کارشناس
نصب و راه اندازی حضوری سرویس XDSL
هزینه کارشناسی 25.000 تومان
هزینه ایاب و ذهاب 10.000 تومان


* هزینه انجام هرگونه نصب و راه اندازی نرم افزاری یا شبکه های کامپیوتری به صورت جداگانه از مشترک اخذ می گردد.

شناسه پویا IP ثابت

IP اختصاصی
اجاره 1 عدد
(واگذاری محدود)