سرویس تلفن ثابت " پارستل " مبتنی بر IP و قابل استفاده روی بستر اینترنت و شبکه

فناوری نوین NGN نسل جدید ارتباطات تلفن ثابت بر روی بستر IP یا اینترنت به همراه سرویس های ارزش افزوده با نام پارستل در سراسر کشور

ثبت نام سریع تلفن ثابت

واگذاری سریع شماره معمولی (غیر رند)
تلفن ثابت " پارستل " بر روی بستر اینترنت


برای ثبت نام " پارستل " نسل جدید تلفن ثابت هوشمند اینترنتی مبتنی بر IP در استان های قابل واگذاری زیر با قیمت 218.000 تومان (هزینه مصوب دایری تلفن + ثبت نام + مالیات و ارزش افزوده) و 35.000 تومان هزینه راه اندازی پورت بر روی گزینه سفارش کلیک نمایید.


استان های تهران / البرز / خراسان رضوی / گیلان / مازندران / فارس / اصفهان / لرستان / آذربایجان شرقی / آذربایجان غربی / خوزستان / هرمزگان (جزیره کیش) / بوشهر / قم / همدان / کردستان / کرمانشاه / زنجان / مرکزی / یزد / سمنان / اردبیل / خراسان شمالی / گلستان / خراسان جنوبی / چهارمحال و بختیاری / استان قزوین

پیش ثبت نام واگذاری تلفن ثابت

واگذاری شماره معمولی (غیر رند)
تلفن ثابت " پارستل " بر روی بستر اینترنت


سفارش و پیش ثبت نام ارایه خدمات نسل جدید تلفن ثابت هوشمند " پارستل " مبتنی بر IP در کلیه مناطق کشور (به جز استان های راه اندازی شده) تا اطلاع ثانوی " رایگان " و بدون دریافت هزینه می باشد.
استان های ایلام / کهگلویه و بویراحمد / سیستان و بلوچستان

تلفن ثابت - ارتباطات سازمانی ساده

واگذاری سریع تلفن ثابت سازمانی
ارتباطات تلفن ثابت سازمانی بر روی بستر شبکه


برای ثبت نام " پارستل سازمانی " نسل جدید تلفن ثابت هوشمند اینترنتی مبتنی بر IP در استان های قابل واگذاری به همراه 30 کانال تماس همزمان (E1) با قیمت 3.850.000 تومان (هزینه مصوب دایری تلفن + ثبت نام + مالیات و ارزش افزوده) و 500.000 تومان هزینه راه اندازی پورت بر روی گزینه سفارش کلیک نمایید.


استان های تهران / البرز / خراسان رضوی / گیلان / مازندران / فارس / اصفهان / لرستان / آذربایجان شرقی / آذربایجان غربی / خوزستان / هرمزگان (جزیره کیش) / بوشهر / قم / همدان / کردستان / کرمانشاه / زنجان / مرکزی / یزد / سمنان / اردبیل / خراسان شمالی / گلستان / خراسان جنوبی / چهارمحال و بختیاری / استان قزوین

تلفن ثابت - ارتباطات سازمانی پیشرفته

واگذاری سریع تلفن ثابت سازمانی
ارتباطات تلفن ثابت سازمانی بر روی بستر شبکه


برای ثبت نام " پارستل سازمانی " نسل جدید تلفن ثابت هوشمند اینترنتی مبتنی بر IP در استان های قابل واگذاری به همراه 50 کانال تماس همزمان (2*E1) با قیمت 4.700.000 تومان (هزینه مصوب دایری تلفن + ثبت نام + مالیات و ارزش افزوده) و 500.000 تومان هزینه راه اندازی پورت بر روی گزینه سفارش کلیک نمایید.


استان های تهران / البرز / خراسان رضوی / گیلان / مازندران / فارس / اصفهان / لرستان / آذربایجان شرقی / آذربایجان غربی / خوزستان / هرمزگان (جزیره کیش) / بوشهر / قم / همدان / کردستان / کرمانشاه / زنجان / مرکزی / یزد / سمنان / اردبیل / خراسان شمالی / گلستان / خراسان جنوبی / چهارمحال و بختیاری / استان قزوین