Mikrotik
تلفن ثابت پارستل

واگذاری سریع شماره معمولی (غیر رند)
تلفن ثابت " پارستل " بر روی بستر اینترنت
برای ثبت نام " پارستل " نسل جدید تلفن ثابت هوشمند اینترنتی مبتنی بر IP در استان های قابل واگذاری، بر روی گزینه سفارش کلیک نمایید.


قیمت خط تلفن 200 هزار تومان (1بار) مصوبه دولت
فعال سازی پورت 200 هزار تومان (1 بار)


* به تعرفه های فوق 10% ارزش افزوده و مالیات افزوده میگردد
* ایجاد و راه اندازی 3 روز کاری (72 ساعته)


استان های تحت پوشش

تلفن ثابت پارستل / شماره رند

واگذاری سریع شماره رند (بسته رند)
تلفن ثابت " پارستل " بر روی بستر اینترنت
برای ثبت نام " پارستل " نسل جدید تلفن ثابت هوشمند اینترنتی مبتنی بر IP در استان های قابل واگذاری، بر روی گزینه سفارش کلیک نمایید.
رند برنزی 500 هزار تومان
رند نقره ای 2.500.000 تومان
رند طلایی 10.000.000 تومان
رند پلاتینیوم تماس بگیرید
رند الماس تماس بگیرید
فعال سازی پورت 200 هزار تومان (1 بار)
* به تعرفه های فوق 10% ارزش افزوده و مالیات افزوده میگردد
* ایجاد و راه اندازی 3 روز کاری (72 ساعته)


استان های تحت پوشش