آفر
IR-ARS1

فضا 10 گیگابایت
پهنای باند ماهانه 250 گیگابایت
کنترل پنل cPanel/Whm
35 عدد اکانت هاست cPanel
10 عدد اکانت ریسلر Whm
5 عدد اکانت ریسلر Master
وب سرور LiteSpeed
آپلینک 1 گیگابایت
آپتایم 99 درصد
مرکز داده های برج میلاد (آسیاتک)
کلیه امکانات نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته

IR-ARS2

فضا 15 گیگابایت
پهنای باند ماهانه 500 گیگابایت
کنترل پنل cPanel/Whm
50 عدد اکانت هاست cPanel
25 عدد اکانت ریسلر Whm
10 عدد اکانت ریسلر Master
وب سرور LiteSpeed
آپلینک 1 گیگابایت
آپتایم 99 درصد
مرکز داده های برج میلاد (آسیاتک)
کلیه امکانات نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته

IR-ARS3

فضا 20 گیگابایت
پهنای باند ماهانه 750 گیگابایت
کنترل پنل cPanel/Whm
150 عدد اکانت هاست cPanel
50 عدد اکانت ریسلر Whm
20 عدد اکانت ریسلر Master
وب سرور LiteSpeed
آپلینک 1 گیگابایت
آپتایم 99 درصد
مرکز داده های برج میلاد (آسیاتک)
کلیه امکانات نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته

IR-ARS4

فضا 25 گیگابایت
پهنای باند ماهانه 1000 گیگابایت
کنترل پنل cPanel/Whm
200 عدد اکانت هاست cPanel
70 عدد اکانت ریسلر Whm
50 عدد اکانت ریسلر Master
وب سرور LiteSpeed
آپلینک 1 گیگابایت
آپتایم 99 درصد
مرکز داده های برج میلاد (آسیاتک)
کلیه امکانات نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته