بسته NetTel-DS1

ویژه کاربران خانگی استان تهران
بسته ترکیبی تلفن ثابت + اینترنت ADSL
1 خط تلفن ثابت با شماره عادی
سرعت ارتباطی 1 مگابایت بر ثانیه
54 گیگ حجم ترافیک ماهانه
شامل 18 گیگ حجم ترافیک بین الملل
شامل 54 گیگ حجم ترافیک داخلی
ارتباط 24 ساعته


هدیه 1 ماه شارژ اعتبار سرویس رایگان
شارژ سرویس ماه بعد 25 هزار تومان
تعرفه مصوب رانژه مخابراتی 12000 تومان
واگذاری در مراکز مخابراتی فعال
امکان تخصیص خط تلفن اضافه
امکان تخصیص IP اختصاصی
امکان ایجاد مرکز تلفن VOIP رایگان


* پشتیبانی 24 ساعته
* ایجاد و راه اندازی 3 روز کاری (72 ساعته)
* به تعرفه های فوق 9% ارزش افزوده و مالیات و 2% عوارض و آبونمان خدمات افزوده میگردد

بسته NetTel-DS2

ویژه کاربران خانگی سراسر کشور
بسته ترکیبی تلفن ثابت + اینترنت ADSL
1 خط تلفن ثابت با شماره عادی
سرعت ارتباطی 1 مگابایت بر ثانیه
36 گیگ حجم ترافیک ماهانه
شامل 12 گیگ حجم ترافیک بین الملل
شامل 36 گیگ حجم ترافیک داخلی
ارتباط 24 ساعته


هدیه 1 ماه شارژ اعتبار سرویس رایگان
شارژ سرویس ماه بعد 20 هزار تومان
تعرفه مصوب رانژه مخابراتی 12000 تومان
واگذاری در مراکز مخابراتی فعال
امکان تخصیص خط تلفن اضافه
امکان تخصیص IP اختصاصی
امکان ایجاد مرکز تلفن VOIP رایگان


* پشتیبانی 24 ساعته
* ایجاد و راه اندازی 3 روز کاری (72 ساعته)
* به تعرفه های فوق 9% ارزش افزوده و مالیات و 2% عوارض و آبونمان خدمات افزوده میگردد

بسته NetTel-WF1

ویژه کاربران خانگی
بسته ترکیبی تلفن ثابت + اینترنت Wireless
1 خط تلفن ثابت با شماره عادی
سرعت ارتباطی 8 تا 20 مگابایت بر ثانیه
30 گیگ حجم ترافیک ماهانه
شامل 15 گیگ حجم ترافیک بین الملل
شامل 15 گیگ حجم ترافیک داخلی
ارتباط 24 ساعته


هدیه 100 گیگ حجم ترافیک شبانه رایگان
هزینه انجام امکان سنجی رایگان
شارژ سرویس ماه بعد 52 هزار تومان
تعرفه مصوب راه اندازی 100.000 تومان
واگذاری در مراکز استان های تحت پوشش
امکان تخصیص خط تلفن اضافه
امکان تخصیص IP اختصاصی
امکان ایجاد مرکز تلفن VOIP رایگان


* پشتیبانی 24 ساعته
* ایجاد و راه اندازی 3 الی 7 روز کاری (72 ساعته)
* به تعرفه های فوق 9% ارزش افزوده و مالیات و 2% عوارض و آبونمان خدمات افزوده میگردد
* هزینه تجهیزات ارتباطی بعد از امکان سنجی اعلام میگردد

بسته NetTel-WF2

ویژه کاربران خانگی
بسته ترکیبی تلفن ثابت + اینترنت Wireless
1 خط تلفن ثابت با شماره عادی
سرعت ارتباطی 8 تا 20 مگابایت بر ثانیه
50 گیگ حجم ترافیک ماهانه
شامل 25 گیگ حجم ترافیک بین الملل
شامل 25 گیگ حجم ترافیک داخلی
ارتباط 24 ساعته


هدیه 150 گیگ حجم ترافیک شبانه رایگان
هزینه انجام امکان سنجی رایگان
شارژ سرویس ماه بعد 80 هزار تومان
تعرفه مصوب راه اندازی 100.000 تومان
واگذاری در مراکز استان های تحت پوشش
امکان تخصیص خط تلفن اضافه
امکان تخصیص IP اختصاصی
امکان ایجاد مرکز تلفن VOIP رایگان


* پشتیبانی 24 ساعته
* ایجاد و راه اندازی 3 الی 7 روز کاری (72 ساعته)
* به تعرفه های فوق 9% ارزش افزوده و مالیات و 2% عوارض و آبونمان خدمات افزوده میگردد
* هزینه تجهیزات ارتباطی بعد از امکان سنجی اعلام میگردد

بسته تلفن ثابت پارستل + گوشی تلفن تحت شبکه

واگذاری سریع شماره معمولی (غیر رند)
تلفن ثابت " پارستل " بر روی بستر اینترنت
برای ثبت نام " پارستل " نسل جدید تلفن ثابت هوشمند اینترنتی مبتنی بر IP در استان های قابل واگذاری، بر روی گزینه سفارش کلیک نمایید.


قیمت خط تلفن 150 هزار تومان (1بار)
فعال سازی پورت رایگان
گوشی تلفن ثابت تحت شبکه + فعال سازی 680 هزار تومان (1 بار)


* به تعرفه های فوق 9% ارزش افزوده و مالیات و 2% عوارض و آبونمان خدمات افزوده میگردد
* ایجاد و راه اندازی 3 روز کاری (72 ساعته)