سرویس تلفن ثابت " پارستل " ترابرد کشوری مبتنی بر IP و قابل استفاده در بستر شبکه بدون کد شهری

فناوری نوین NGN نسل جدید ارتباطات تلفن ثابت کشوری بر روی بستر IP یا اینترنت به همراه سرویس های ارزش افزوده با نام پارستل در سراسر ایران

تلفن ثابت ترابردپذیر کشوری + هدیه

واگذاری سریع تلفن ثابت ترابردپذیر معمولی
تلفن ثابت کشوری " پارستل " بر روی بستر اینترنت
برای ثبت نام " پارستل " نسل جدید تلفن ثابت کشوری مبتنی بر IP بر روی گزینه سفارش کلیک نمایید.


قیمت خط تلفن 200 هزار تومان (1بار)
فعال سازی پورت 50 هزار تومان (1بار)


// سراسر کشور ایران


/////////
** هدیه رایگان
** سیم کارت 4G/LTE سامان تل
2000 تومان شارژ اعتبار رایگان
999 پیامک رایگان
999 دقیقه تماس درون‌شبکه
5 گیگابایت اینترنت پرسرعت همراه


* به تعرفه های فوق 9% ارزش افزوده و مالیات و 2% عوارض و آبونمان خدمات افزوده میگردد
* ایجاد و راه اندازی 3 روز کاری (72 ساعته)

تلفن ثابت رند ترابردپذیر کشوری + هدیه

واگذاری سریع تلفن ثابت ترابردپذیر رند
تلفن ثابت کشوری " پارستل " بر روی بستر اینترنت
برای ثبت نام " پارستل " نسل جدید تلفن ثابت کشوری مبتنی بر IP بر روی گزینه سفارش کلیک نمایید.


// سراسر کشور ایران


/////////
** هدیه رایگان
** سیم کارت 4G/LTE سامان تل
2000 تومان شارژ اعتبار رایگان
999 پیامک رایگان
999 دقیقه تماس درون‌شبکه
5 گیگابایت اینترنت پرسرعت همراه


* به تعرفه های فوق 9% ارزش افزوده و مالیات و 2% عوارض و آبونمان خدمات افزوده میگردد
* ایجاد و راه اندازی 3 روز کاری (72 ساعته)