تلفن ثابت ترابردپذیر کشوری + هدیه

واگذاری سریع تلفن ثابت ترابردپذیر معمولی
تلفن ثابت کشوری " پارستل " بر روی بستر اینترنت
برای ثبت نام " پارستل " نسل جدید تلفن ثابت کشوری مبتنی بر IP بر روی گزینه سفارش کلیک نمایید.


قیمت خط تلفن 200 هزار تومان (1بار)
فعال سازی پورت 50 هزار تومان (1بار)


// سراسر کشور ایران


/////////
** هدیه رایگان
** سیم کارت 4G/LTE سامان تل
2000 تومان شارژ اعتبار رایگان
999 پیامک رایگان
999 دقیقه تماس درون‌شبکه
5 گیگابایت اینترنت پرسرعت همراه


* به تعرفه های فوق 9% ارزش افزوده و مالیات و 2% عوارض و آبونمان خدمات افزوده میگردد
* ایجاد و راه اندازی 3 روز کاری (72 ساعته)

تلفن ثابت رند ترابردپذیر کشوری + هدیه

واگذاری سریع تلفن ثابت ترابردپذیر رند
تلفن ثابت کشوری " پارستل " بر روی بستر اینترنت
برای ثبت نام " پارستل " نسل جدید تلفن ثابت کشوری مبتنی بر IP بر روی گزینه سفارش کلیک نمایید.


// سراسر کشور ایران


/////////
** هدیه رایگان
** سیم کارت 4G/LTE سامان تل
2000 تومان شارژ اعتبار رایگان
999 پیامک رایگان
999 دقیقه تماس درون‌شبکه
5 گیگابایت اینترنت پرسرعت همراه


* به تعرفه های فوق 9% ارزش افزوده و مالیات و 2% عوارض و آبونمان خدمات افزوده میگردد
* ایجاد و راه اندازی 3 روز کاری (72 ساعته)