سیم کارت اعتباری سامانتل

سیم‌کارت‌های سامانتل، که بر اساس فناوری USIM ، 4G و به‌صورت سیم‌کارت‌های سه پانچ (معمولی، نانو، میکرو) ارایه می‌گردد.
// با انواع وسایل ارتباطی هوشمند سازگار است.


قیمت سیم کارت 20 هزار تومان
فعال سازی اولیه 10 هزار تومان
///////////////
* به تعرفه های فوق 9% ارزش افزوده و مالیات و 2% عوارض و آبونمان خدمات افزوده میگردد


هدایای فعال سازی

نوع سرشماره

خطوط تلفن همراه سامانتل، رندترین سرشماره 09999 را در کشور داراست