نمایندگی هاست پربازدید با کنترل پنل Direct Admin سرور ایران

دیتاسنتر داخل کشور ایران، امنیت بالا، پایداری 99.9% در ارایه خدمات، متصل به شبکه ملی، بهترین روش راه اندازی پر سود تجارت الکترونیک

IR-RU1

فضا 1 گیگ
پهنای باند ماهانه 15 گیگ
کنترل پنل DirectAdmin
محل سرور داخلی / ایران
دیتسانتر شبکه ارتباطات لوناپارس
تعداد سایت قابل میزبانی 5 دامنه
DNS اختصاصی دارد
نوع هارد SSD
آپتایم 99% پایداری
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته
پورت ارتباطی 1 گیگ


///////////
امکان ارتقاء دارد
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد اکانت Email نامحدود
تعداد Database نامحدود
تعداد Subdomain نامحدود
تعداد Parked Domain نامحدود

IR-RU2

فضا 2 گیگ
پهنای باند ماهانه 25 گیگ
کنترل پنل DirectAdmin
محل سرور داخلی / ایران
دیتسانتر شبکه ارتباطات لوناپارس
تعداد سایت قابل میزبانی 10 دامنه
DNS اختصاصی دارد
نوع هارد SSD
آپتایم 99% پایداری
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته
پورت ارتباطی 1 گیگ


///////////
امکان ارتقاء دارد
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد اکانت Email نامحدود
تعداد Database نامحدود
تعداد Subdomain نامحدود
تعداد Parked Domain نامحدود

IR-RU3

فضا 5 گیگ
پهنای باند ماهانه 50 گیگ
کنترل پنل DirectAdmin
محل سرور داخلی / ایران
دیتسانتر شبکه ارتباطات لوناپارس
تعداد سایت قابل میزبانی 15 دامنه
DNS اختصاصی دارد
نوع هارد SSD
آپتایم 99% پایداری
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته
پورت ارتباطی 1 گیگ


///////////
امکان ارتقاء دارد
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد اکانت Email نامحدود
تعداد Database نامحدود
تعداد Subdomain نامحدود
تعداد Parked Domain نامحدود

IR-RU4

فضا 10 گیگ
پهنای باند ماهانه 70 گیگ
کنترل پنل DirectAdmin
محل سرور داخلی / ایران
دیتسانتر شبکه ارتباطات لوناپارس
تعداد سایت قابل میزبانی 25 دامنه
DNS اختصاصی دارد
نوع هارد SSD
آپتایم 99% پایداری
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته
پورت ارتباطی 1 گیگ


///////////
امکان ارتقاء دارد
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد اکانت Email نامحدود
تعداد Database نامحدود
تعداد Subdomain نامحدود
تعداد Parked Domain نامحدود

IR-RU5

فضا 15 گیگ
پهنای باند ماهانه 90 گیگ
کنترل پنل DirectAdmin
محل سرور داخلی / ایران
دیتسانتر شبکه ارتباطات لوناپارس
تعداد سایت قابل میزبانی 35 دامنه
DNS اختصاصی دارد
نوع هارد SSD
آپتایم 99% پایداری
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته
پورت ارتباطی 1 گیگ


///////////
امکان ارتقاء دارد
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد اکانت Email نامحدود
تعداد Database نامحدود
تعداد Subdomain نامحدود
تعداد Parked Domain نامحدود

IR-RU6

فضا 20 گیگ
پهنای باند ماهانه 100 گیگ
کنترل پنل DirectAdmin
محل سرور داخلی / ایران
دیتسانتر شبکه ارتباطات لوناپارس
تعداد سایت قابل میزبانی 50 دامنه
DNS اختصاصی دارد
نوع هارد SSD
آپتایم 99% پایداری
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته
پورت ارتباطی 1 گیگ


///////////
امکان ارتقاء دارد
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد اکانت Email نامحدود
تعداد Database نامحدود
تعداد Subdomain نامحدود
تعداد Parked Domain نامحدود