پارستل پلاس / ساده

ثبت نام و واگذاری سریع شماره غیر رند (معمولی) تلفن ثابت پارستل پلاس بر روی بستر شبکه


نسل جدید ارتباطات تلفن ثابت
هر کاربر پنل اختصاصی شماره تلفن
تخصیص شماره از 99221xxx
قابل ارتقاء به خطوط شهری پارستل با شماره مجزا
امکان استفاده درون شبکه ای در سراسر ایران
تعرفه مکالمات 0 ریال
قابلیت جابجایی خط تلفن (طبق مقررات حقوقی )
امکان استفاده در سافتون
امکان استفاده در گوشی تلفن همراه
امکان استفاده به صورت ترانک
امکان استفاده سری برای دفاتر و شعب
بدون نیاز به پرداخت آبونمان ماهانه
بدون از بین رفتن مانده اعتبار
قابلیت مکالمه تصویری (با استفاده از سافتفون)
ارسال پیام کوتاه (با استفاده از سافتفون)
دریافت ریزمکالمات به صورت آنلاین
کاهش هزینه های مکالمات تلفنی بین شعب شرکتها
نداشتن محدودیت مکانی برای شماره تلفن
ارائه بسته های متنوع بر اساس نیاز مشترکین
و بسیاری موارد دیگر...


* به تعرفه فوق 9% ارزش افزوده و مالیات + 2% عوارض و آبونمان اولیه اضافه میگردد

پارستل پلاس / تجاری

ثبت نام و واگذاری سریع شماره رند برنزی تلفن ثابت پارستل پلاس بر روی بستر شبکه


نسل جدید ارتباطات تلفن ثابت
هر کاربر پنل اختصاصی شماره تلفن
تخصیص شماره از 99222xxx
قابل ارتقاء به خطوط شهری پارستل با شماره مجزا
امکان استفاده درون شبکه ای در سراسر ایران
تعرفه مکالمات 0 ریال
قابلیت جابجایی خط تلفن (طبق مقررات حقوقی )
امکان استفاده در سافتون
امکان استفاده در گوشی تلفن همراه
امکان استفاده به صورت ترانک
امکان استفاده سری برای دفاتر و شعب
بدون نیاز به پرداخت آبونمان ماهانه
بدون از بین رفتن مانده اعتبار
قابلیت مکالمه تصویری (با استفاده از سافتفون)
ارسال پیام کوتاه (با استفاده از سافتفون)
دریافت ریزمکالمات به صورت آنلاین
کاهش هزینه های مکالمات تلفنی بین شعب شرکتها
نداشتن محدودیت مکانی برای شماره تلفن
ارائه بسته های متنوع بر اساس نیاز مشترکین
و بسیاری موارد دیگر...


* به تعرفه فوق 9% ارزش افزوده و مالیات + 2% عوارض و آبونمان اولیه اضافه میگردد