اطلاعیه فوری: جمع آوری خطوط تلفن بدون کارکرد

دوشنبه ، ۱ مرداد ۱۴۰۳

بر اساس مصوبه ۲۰۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورها موظف هستند تا در صورت عدم پرداخت قبض/اعتبار توسط مشترک برای دو دوره، خط او را به صورت یک طرفه قطع کنند. اگر برای دوره سوم نیز این روند ادامه پیدا کند، خط مشترک به صورت دو طرفه قطع می شود و نهایتا در صورت عدم پرداخت، خط تلفن مشترک جمع آوری و تخلیه میگردد.