اطلاعیه مهم: سلب امتیاز خطوط بدون کارکرد پارستل

شنبه ، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

به اطلاع مشترکین گرامی خطوط تلفن ثابت می رساند:  تمامی خطوط تلفن ثابت پارستل با سرشماره 9133 و 9109 دارای عدم کارکرد و غیر فعال بیش از 90 روز تا تاریخ 30 فروردین 1403 در صورت عدم فعال سازی مسدود و از مشترک فعلی سلب امتیاز دائم خواهم گردید و هیچگونه هزینه ای نیز به مشترک مسترد نخواهد شد.