افزایش تعرفه ثبت و تمدید دامنه های ملی Nic.ir

چهارشنبه ، ۲ اسفند ۱۴۰۲

پیرو اطلاعیه واحد ثبت دامنه فیزیک نظری nic.ir از اول اردیبهشت قیمت هر واحد یونیت از 8000 تومان به 16000 تومان افزایش خواهد یافت و به این ترتیب قیمت هر دامنه آی آر برای یکسال و پنج سال با این شکل تغییر خواهد کرد: یک ساله 32000 تومان / پنج ساله 96000 تومان