اطلاعیه: اختلال در سرشماره 9133 در سراسر کشور

یکشنبه ، ۷ خرداد ۱۴۰۲

پیرو جا به جایی تجهیزات در مرکز اصلی شرکت ارتباطات زیرساخت ایران در مورخ 15 الی 17 اسفند 1401 سرشماره 9133 در سراسر کشور همراه با اختلال و قطعی خواهد بود