غیرفعال شدن ارسال پیامک از BTS

جمعه ، ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

با توجه به اختلال اپراتورهای سیار، ارسال پیام کوتاه از BTS درحال حاضر امکان پذیر نمی باشد.