اختلال و قطعی سراسری در سامانه های پیام کوتاه

جمعه ، ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

با توجه به ابلاغیه اپراتورها ، ارسال پیامک در سراسر کشور طی دستورات دولتی دارای اختلال بوده و از درگاه ای 1000 و 2000 به طور کامل قطع می باشد.