اطلاعیه: به روز رسانی بخش شارژینگ 9109

یکشنبه ، ۷ خرداد ۱۴۰۲

به اطلاع مشتریکن تلفن ثابت با سرشماره 9109 می رساند، پیرو ابلاغ اپراتور میزبان، شارژینگ و ثبت بسته های مکالمه دارای به روز رسانی می باشد و با ساعاتی تاخیر انجام خواهد شد.