اطلاعیه: افزایش تعرفه مراکز تماس سازمانی

چهارشنبه ، ۱۹ مرداد ۱۴۰۱

با توجه به افزایش نرخ خدمات ارتباطی داخل کشور و علی رفم میل شبکه لوناپارس، از تاریخ 10 دی 1400 محصولات و خدمات مراکز تماس و تلفن سازمانی تا 30 درصد افزایش تعرفه اجاره و راه اندازی خواهند داشت. شایان ذکر است این افزایش تعرفه در خصوص مشترکین جدید است و کاربران قدیمی کماکان با تعرفه قبلی امکان استفاده را خواهند داشت