رحلت رسول اکرم(ص) و شهادت امام حسن(ع) تسلیت باد

چهارشنبه ، ۱۹ مرداد ۱۴۰۱

شبکه ارتباطات لوناپارس، سالرو رحلت نبی اکرم، محمد مصطفی (ع) و شهادت امام حسن (ع) را به عموم هموطنان گرامی تسلیت عرض می کند