اتمام واگذاری بسته 330 گیگ اینترنت LTE

یکشنبه ، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

ارائه خدمات و بسته اینترنت نسل 4 و 4.5 ثابت با 330 گیگ ترافیک 1 ساله که همراه با مودم بوده، از تاریخ 15 فروردین به بعد امکان واگذاری ندارد و از سبد محصولات حذف گردیده است