اطلاعیه: اختلال سراسری در شبکه تلفنی سرشماره 9109

چهارشنبه ، ۸ بهمن ۱۳۹۹

با توجه به ابلاغ اپراتور میزبان، سرشماره 9109 از ساعت 7 الی 12 شب 17 دی 1399 به دلیل توسعه فنی همراه با اختلال و قطعی خواهد بود.