خبر عالی: واگذاری سیم کارت اینترنت TD-LTE

چهارشنبه ، ۸ بهمن ۱۳۹۹

پیرو اطلاع رسانی هاهی قبلی و توسعه برنامه فروش، واگذاری سیمکارت اینترنت ثابت نسل 4 و LTE همراه با بسته های متنوع واگذاری از تاریخ 5 آذر 1399 به طور رسمی آغاز شد