اطلاعیه: افزایش تعرفه مرکز تماس PBX اختصاصی

سه شنبه ، ۴ آذر ۱۳۹۹

با توجه به تغییرات نرخ ارز و اجاره شناسه پویا و تعرفه جدید خدمات مرکز داده ، تعرفه کلیه بسته های خدمات مراکز تماس دیجیتال اختصاصی 5 الی 15 درصد افزایش یافت