راه اندازی مراکز پشتیبانی خدمات فارس و اصفهان

جمعه ، ۹ آبان ۱۳۹۹

شماره تلفن های پشتیبانی و فروش استان فارس و اصفهان از تاریخ 6 مهر 1399 راه اندازی و آماده استفاده قرار گرفت. استان اصفهان: 03191090906 و استان فارش: 07191090906