خبر خوب: شروع واگذاری فاز 6 خدمات PBX رایگان

سه شنبه ، ۱ مهر ۱۳۹۹

پیرو اطلاعیه های قبلی برای شروع فاز 6 ارایه خدمات و واگذاری مراکز تلفن اشتراکی تحت شبکه ابری، از تاریخ 13 شهریور 1399 ارایه خدمات PBX اشتراکی آغاز و مجددا برای مشترکین مورد بهره برداری قرار گرفت. برای ثبت سفارش و یا مشاهده بسته های متنوع مراکز تلفن اشتراکی تحت شبکه ابری به بخش امور مشترکین مراجعه نمایید.