اتمام ظرفیت فاز 5 واگذاری مرکز تلفن رایگان

یکشنبه ، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

با توجه به استقبال بالای کاربران و هموطنان گرامی ، خصوصا کسب و کارها در ایام دورکاری و مبارزه با #کرونا در دریافت خدمات مرکز تلفن دیجیتال رایگان، ظرفیت واگذاری این سرویس زودتر از موعد به پایان رسید و در حالحاضر ثبت و واگذاری آن دیگر امکان پذیر نمی باشد