انتشار و به روزرسانی تعرفه اینترنت اینترنت پرسرعت ADSL در سراسر کشور

یکشنبه ، ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

تعرفه و بسته های جدید سرویس انینترنت پرسرعت ADSL خانگی و سازمانی در سامانه فروش و مراکز مخابراتی تحت پوشش سراسر کشور به روز و منتشر شد.