خبر خوب: نامحدود شدن پهنای باند ماهانه سرورهای مجازی ایران

جمعه ، ۱۷ مرداد ۱۳۹۹

با توجه به افزایش ظرفیت پهنای باند خدمات مرکز داده های شبکه ارتباطات لوناپارس، ازتاریخ 10 بهمن 1398 پهنای باند و ترافیک ماهانه کلیه بسته های سرورهای مجازی ایران از وضعیت حجمی در ماه به صورت نامحدود تغییر یافت.