اطلاعیه: اختلال سراسری لینک های ارتباطی کشور

سه شنبه ، ۶ خرداد ۱۳۹۹

با توجه به تغییرات ساختاری در سرویس های زیر ساخت کشور و لینک های مخابراتی، در حال حاضر ( از ساعت 9 صبح 4 آذر 1398) کلیه لینک ها و سرویس های ارتباطی دچار اختلال می باشند لطفا تا رفع اختلال صبوری فرمایید