اطلاعیه فوری: تغییرات اتصال به شبکه در کاربران تلفن ثابت پارستل

سه شنبه ، ۶ خرداد ۱۳۹۹

پیرو تغییرات  انجام شده در شبکه ارتباطی و مخابراتی کشور و شرکت زیرساخت ایران ، به دلیل حفظ پایداری ارتباط و سرویس تلفن ثابت پارستل هموطنان، از تاریخ 2 آذر 1398 کلیه آدرس های اتصال به شبکه سری 212 به مشخصات زیر تغییرات و اتصال کلیه خدمات و سرویس های مبتنی بر تلفن ثابت بر روی شبکه ملی ایران (اینترانت ملی) با مستندات زیر برقرار گردید. خاطر نشان میسازد در صورت تغییر در مشخصات اتصال، شبکه تلفنی کاربر وصل و به سهولت ارتباط بر قرار میگردد.

آدرس: sip.sipax.ir یا شناسه پویا 185.136.194.69

آدرس: sip2.sipax.ir یا شناسه پویا 185.136.194.66

آدرس: sip3.sipax.ir یا شناسه پویا 185.136.194.67

آدرس: sip4.sipax.ir یا شناسه پویا 185.136.194.71

آدرس: sip5.sipax.ir یا شناسه پویا 185.136.194.72

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02191011690 واحد تلفن ثابت پارستل تماس حاصل نمایید.