اطلاعیه: عدم ارایه و واگذاری مرکز تلفن دیجیتال رایگان تا اطلاع ثانوی به دلیل انجام توسعه فاز 3

سه شنبه ، ۶ خرداد ۱۳۹۹

پیرو برنامه قبلی و شروع فاز 3 توسعه و اتمام ظرفیت واگذاری سرویس های مرکز تلفن دیجیتال رایگان و بسته Tau1، تا اطلاع ثانوی تا انجام مراحل فنی ، سرویس های فوق امکان واگذاری و فعال سازی را ندارند.