اطلاعیه: الزام به احراز هویت و ارایه مدارک در ثبت نام تلفن ثابت

پنجشنبه ، ۱ اسفند ۱۳۹۸

نظر به دستور مستقیم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کل کشور نسبت به ارایه مدارک احرا ز هویت (تصویر کارت ملی + شناسنامه) هنگام ثبت نام و دریافت خدمات و سرویس ها خصوصا تلفن ثابت مبتنی بر ای پی، به اطلاع می رساند فرم ثبت نام سرویس تلفن ثابت که باید امضاء و تایید اثر انگشت مشترک برسد در همین بخش قرار داده شده است و در صورت مشاهده عدم ارایه مستندات مثبته و مدارک صحیح و مورد تایید، سرویس مشترک مورد نظر سریعا قطع میگردد.

لذا با توجه به اهمیت موضوع کلیه کاربران دارای نقص مدارک و یا مشترکینی که مدارک آنان دچار مشکلاتی است، فقط تا پایان روز 5 شهریور ماه 1398 نسبت به تعیین وضعیت حساب کاربری و مدارک خود فرصت تصحیح دارند و پس از  آن سرویس مشترک سریعا مسدود گردیده و مسئولیت آن بر عهده کاربر مورد نظر می باشد و این شرکت هیچگونه تعهد و یا مسئولیتی نسبت به برقراری مجدد و یا حفط  آن سرویس ندارد

دریافت فرم ثبت نام تلفن ثابت: دانلود کنید

یا دریافت از لینک: https://lunapars.net/parstel-register.pdf