امکان ثبت سفارش تلفن ثابت با 8 کانال به بالا فقط برای مشترکین حقوقی

چهارشنبه ، ۲ مهر ۱۳۹۹

به اطلاع میرساند سرویس تلفن ثابت سازمانی از 8 کانال به بالا صرفا و فقط برای مشترکین حقوقی، سازمان ها شرکت ها قابل استفاده و خرید خواهد بود. و به اشخصا حقیقی تعلق نخواهد گرفت