اطلاعیه اخطار: قابل توجه کلیه کاربران ارتباطات تلفن ثابت در سراسر کشور

سه شنبه ، ۶ خرداد ۱۳۹۹

با توجه به قوانین استفاده از خدمات ارتباطات ثابت کشور ایران و نظر به شرایط استفاده از سرویس تلفن ثابت توسط اپراتور میزبان مشترک حق ارائه سرویس های تلفن اینترنتی مانندOrigination و Termination و Transit مکالمات بین الملل روی سرویس های ارائه شده این شرکت را نخواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه استفاده نادرست از سرویس و  خارج از قوانین سرویس ارتباطی بدون اطلاع کاربر سریعا مسدود و کاربر مورد نظر به مراجع ذیصلاح معرفی خواهد شد.

لذا به اطلاع کلیه کاربران و استفاده کنندگان سرویس تلفن ثابت بر روی بستر اینترنت می رساند هرگونه سواستفاده از سرویس ذکر شده خلاف قوانین جاریه کشور و حوزه ارتباطات ملی جمهوری اسلامی بوده و مسئولیت آن بر عهده کاربر می باشد و مشترک حق واگذاری حقوق و تعهدات مرتبط ناشی از سرویس های ارائه شده توسط این شرکت، منجملهIP، شماره تلفن ، سیمکارت ، سرویس اینترنت و... تخصیص یافته را جزئا" و یا کلا"به غیر ندارد و مشترک متعهد می باشد از فروش مجدد و یا ارائه خدمات ثانویه به اشخاص ثالث به هر نحوی خودداری نماید و مسئولیت هرگونه استفاده غیر قانونی و غیر مجاز و یا ایجاد اختلال به عهده مشترک می باشد

در صورت مشاهده هرگونه موارد مغایر با قاوانین استفاده از خدمات تلفن ثابت ، سرویس مشترک مورد نظر سریعا مسدود و فرد  مذکور به مراجع قانونی و قضایی معرفی خواهد شد

مشاهده قوانین و شرایط استفاده از خدمات و سرویس های شبکه ارتباطات لوناپارس