فرا رسیدن عید بزرگ مسلمانان، عید سعید فطر بر هموطنان مبارک باد

سه شنبه ، ۶ خرداد ۱۳۹۹

فرا رسیدن عید بزرگ  مسلمانان، عید سعید فطر بر همه هموطنان گرامی داخل و خارج از کشور و تمامی کاربران شبکه ارتباطات لوناپارس مبارک باد