اطلاعیه: معرفی شماره 91011690 021 مرکز تماس اختصاصی پشتیبانی و فروش استان تهران

سه شنبه ، ۶ خرداد ۱۳۹۹

به منظور رفاه حال مشترکین و ارتباط نزدیکتر هموطنان در زمان های اختلال شماره 9511، مرکز تماش اختصاصی استان تهران با شماره 91011690 021 آماده پاسخگویی به هموطنان گرامی می باشد