اطلاعیه: دریافت آدرس های جدید مراکز تماس و اتصال به شبکه تلفنی

سه شنبه ، ۶ خرداد ۱۳۹۹

پیرو اطلاع رسانی های قبلی در خصوص قطعی آدرس های قدیمی و انتقال کاربران به آدرس های اتصال جدید در مراکز تماس و تلفن ثابت ، آن دسته از کاربرانی که هنوز موفق به دریافت مشخصات جدید اتصال نشده اند فقط تا 25 اردیبهشت 1398 فرصت دریافت مستندات و انتقال به شبکه جدید را خواهند داشت و پس از تاریخ ذکر شده کلیه ارتباطات قدیمی قطع میگردد و این شرکت هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت