روز مهندس مبارک

پنجشنبه ، ۵ اسفند ۱۴۰۰

مهندس تلاش می‌کند یک ساختار عملیاتی و عملی از مفهومی را ایجاد کند و در تقویم رسمی ایران پنجم اسفندماه هم‌زمان با تولد دانشمند ایرانی، خواجه‌نصیرالدین طوسی روز مهندس نامیده شده است. شبکه ارتباطات لوناپارس، روز مهندس را به تمامی مهندسان ایران زمین تبریک عرض می نماید.