خبر خوب: کاهش تعرفه ثبت دامنه IR

سه شنبه ، ۵ بهمن ۱۴۰۰

از تاریخ 5 بهمن 1400 تعرفه ثبت دامنه IR از 15000 تومان به 12500 تومان کاهش پیدا کرد