اطلاعیه: رفع اختلال تلفن ثابت سرشماره 9109

دوشنبه ، ۲۲ آذر ۱۴۰۰

پیرو اطلاع رسانی اپراتور میزبان سرشماره 9109، در حال حاضر اختلال مربوطه به این سرشماره تلفن ثابت پایان یافته و شبکه ارتباطات تلفنی پایدار و به سهولت قابل استفاده می باشد.