اطلاعیه: اتمام واگذاری شماره رند برنزی تلفن ثابت

چهارشنبه ، ۱۷ آذر ۱۴۰۰

به اطلاع می رساند، واگذاری شماره رند برنزی (500 هزار تومانی) تلفن ثابت به اتمام سیده است