سرویس DID تلفن ثابت 1 طرفه دفتر کار مجازی

بدون هیچگونه امکانات مخابراتی مرکز تلفن مجازی دفتر کار خود را راه اندازی کنید

سرویس پارسکال نسخه اقتصادی


 
350,000ریـال
ماهانه

50,000 هزینه نصب و راه اندازی

تعرفه مکالمات 59 ریال
امکان دریافت Fax ابری
سیستم خوش آمد گویی IVR
ایجاد 3 داخلی مستقل
1 تماس ورودی همزمان
1 شماره 8 رقمی کد تهران   وضعیت سرویس غیر فعال

سرویس پارسکال نسخه سازمانی


 
520,000ریـال
ماهانه

50,000 هزینه نصب و راه اندازی

تعرفه مکالمات 54 ریال
امکان دریافت Fax ابری
سیستم خوش آمد گویی IVR
ایجاد 5 داخلی مستقل
2 تماس ورودی همزمان
1 شماره 8 رقمی کد تهران   وضعیت سرویس غیر فعال

همراه با هر سرویس یا محصول می باشد

   بدون پرداخت هزینه رومینگ
   امکان رؤیت Caller ID تماس گیرنده
   قابل اتصال به رمز تلفن بین الملل
   اختصاص یک شماره 8 رقمی کد تهران
   قابل برنامه ریزی روز و شب
   قابل تعریف تلفن داخلی تا 10 کاربر
   امکان راه اندازی منشی تلفنی
   امکان راه اندازی پیام IVR
   امکان راه اندازی fax اینترنتی
   امکان دریافت VoiceMail
   قابلیت برنامه ریزی و دایورت کردن

Powered by WHMCompleteSolution