سرویس تلفن ثابت بر روی بستر اینترنت پارستل

فناوری NGN نسل جدید ارتباطات تلفن ثابت بر روی بستر IP به همراه سرویس های ارزش افزوده الو پارس در استان های تهران و البرز و پارستل در کشور

ثبت نام و واگذاری سریع تلفن ثابت

واگذاری سریع شماره معمولی (غیر رند)
سرویس تلفن ثابت " الوپارس " و " پارستل "


جهت ثبت نام تلفن ثابت هوشمند اینترنتی NGN یا PSTN در استان های قابل واگذاری زیر با قیمت 218.000 تومان (هزینه مصوب دایری تلفن + ثبت نام + مالیات و ارزش افزوده) و 35.000 تومان هزینه راه اندازی اولیه ، بر روی گزینه سفارش کلیک نمایید.


استان تهران
استان البرز
استان خراسان رضوی
استان خراسان شمالی
استان گیلان
استان مازندران
استان گلستان
استان فارس
استان اصفهان
استان لرستان
استان کرمان
استان آذربایجان شرقی
استان آذربایجان غربی
استان خوزستان
استان هرمزگان (جزیره کیش)

پیش ثبت نام واگذاری تلفن ثابت

واگذاری شماره معمولی (غیر رند)
سرویس تلفن ثابت " الوپارس " و " پارستل "


سفارش و پیش ثبت نام ارایه خدمات نسل جدید تلفن ثابت هوشمند اینترنتی NGN یا PSTN در کلیه مناطق کشور (به جز استان های راه اندازی شده) تا اطلاع ثانوی " رایگان " و بدون دریافت هزینه می باشد.


استان قزوین
استان زنجان
استان ایلام
استان کهگلویه و بویراحمد
استان خراسان جنوبی
استان بوشهر
استان هرمزگان (جزیره قشم)
استان مرکزی
استان همدان
استان قم
استان اردبیل
استان یزد
استان سمنان
استان کردستان
استان کرمانشاه
استان سیستان و بلوچستان

خط تلفن رند برنزی "الوپارس" و "پارستل"

واگذاری سریع شماره رند برنزی


جهت ثبت نام تلفن ثابت هوشمند اینترنتی NGN یا PSTN در استان های قابل واگذاری زیر با قیمت 800.000 تومان (هزینه مصوب دایری تلفن + ثبت نام + مالیات و ارزش افزوده) و 35.000 تومان هزینه راه اندازی اولیه ، بر روی گزینه سفارش کلیک نمایید.


استان تهران
استان البرز
استان خراسان رضوی
استان خراسان شمالی
استان گیلان
استان مازندران
استان گلستان
استان فارس
استان اصفهان
استان لرستان
استان کرمان
استان آذربایجان شرقی
استان آذربایجان غربی
استان خوزستان
استان هرمزگان (جزیره کیش)

خط تلفن رند نقره ای "الوپارس" و "پارستل"

واگذاری سریع شماره رند نقره ای


جهت ثبت نام تلفن ثابت هوشمند اینترنتی NGN یا PSTN در استان های قابل واگذاری زیر با قیمت 1.200.000 تومان (هزینه مصوب دایری تلفن + ثبت نام + مالیات و ارزش افزوده) و 35.000 تومان هزینه راه اندازی اولیه ، بر روی گزینه سفارش کلیک نمایید.


استان تهران
استان البرز
استان خراسان رضوی
استان خراسان شمالی
استان گیلان
استان مازندران
استان گلستان
استان فارس
استان اصفهان
استان لرستان
استان کرمان
استان آذربایجان شرقی
استان آذربایجان غربی
استان خوزستان
استان هرمزگان (جزیره کیش)