اطلاعیه شماره 3: قطع مراکز تماس اشتراکی رایگان

یکشنبه ، ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

اطلاعیه شماره 3: با توجه به 1 بار تمدید زمان مرر قطعی در بهمن 1400 ، به اطلاع کلیه مشترکین نسخه های طنین قبل تر از نسخه 4.5 (آبان 1400 به قبل) مراکز تماس اشتراکی رایگان می رساند، سرویس مربوطه از تاریخ 5 فروردین 1401 به صورت کامل قطع و کلیه کاربران باید از نسخه و بسته های جدید استفاده نمایند و مسئولیت ناشی از عدم توجه به اطلاعیه ها بر عهده مشترک مورد نظر خواهد بود.