خبر خوب: اضافه شدن بسته های جدید PBX اشتراکی

شنبه ، ۱۶ بهمن ۱۴۰۰

با توجه به درخواست های مکرر کاربران برای بسته های عمومی، 2 بسته جدید (2 و 5 داخلی) در دسترس هموطنان گرامی قرار گرفت