اطلاعیه شماره 2: قطع مراکز تماس اشتراکی رایگان

پنجشنبه ، ۳۰ دی ۱۴۰۰

اطلاعیه شماره 2: به اطلاعیه کلیه مشترکین نسخه های طنین قبل تر از نسخه 4.5 (آبان 1400 به قبل) مراکز تماس رایگان می رساند، سرویس مربوطه از تاریخ 10 بهمن 1400 به صورت کامل قطع و کلیه کاربران باید از نسخه و بسته های جدید استفاده نمایند